Bảng giá dịch vụ quay video clip phòng thu

Bảng giá dịch vụ quay video clip phòng thu

Bảng giá dịch vụ quay video clip phòng thu • HAPPY COMBO 300.000 VNĐ (Tiết kiệm 50.000 VNĐ) Đặt lịch
  Chi tiết gói dịch vụ
  Gói thu âm Bình Dân (150.000 VNĐ) Dựng video clip slide ảnh (200.000 VNĐ) Đặt lịch
 • ROMANTIC COMBO 600.000 VNĐ (Tiết kiệm 80.000 VNĐ) Đặt lịch
  Chi tiết gói dịch vụ
  Gói thu âm Bán Chuyên 2 (500.000 VNĐ) Dựng video clip slide ảnh (200.000 VNĐ) Đặt lịch
 • ANNIVERSARY COMBO 980.000 VNĐ (Tiết kiệm 270.000 VNĐ) Đặt lịch
  Chi tiết gói dịch vụ
  Gói thu âm Bán Chuyên 2 (500.000 VNĐ) Quay Clip Phòng Thu 1 (750.000 VNĐ) Đặt lịch

 • Gói 1 750.000 VNĐ Đặt lịch
  Chi tiết gói dịch vụ
  ĐỘ DÀI TỔNG SẢN PHẨM
  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
  < 4 Phút NHÂN SỰ Đạo diễn - 1 Người Quay phim chính - 1 Người THIẾT BỊ Máy quay phim phụ (Canon) - 1 Lens - 1 Chân máy (Tripod) - 1 Loa phát nhạc - 1 LOCATION Vị trí quay phim tối đa (tại công ty) - 1 Vị Trí THỰC HIỆN QUAY Số cảnh tối thiểu sẽ thực hiện cho 1 location - 2 Số góc quay tối thiểu đảm bảo cho 1 cảnh - 2 Số lần quay lại tối đa khi không đạt (/1 góc) - 3 Thời gian quay tối đa cho phép - 1 Tiếng HẬU KỲ Dựng phim cơ bản (đủ cảnh đã quay) Thời gian video để chuyển cảnh tối đa (đa số) - 8s Số lần chỉnh sửa theo ý khách hàng tối đa) - 1 THỜI GIAN TRẢ BÀI DƯỚI (NGÀY/BÀI) 0 - 3 Ngày Đặt lịch
 • Gói 2 1.500.000 VNĐ Đặt lịch
  Chi tiết gói dịch vụ
  ĐỘ DÀI TỔNG SẢN PHẨM
  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
  < 4,5 Phút Tìm tài liệu tổng hợp video theo yêu cầu - 1 Cắt chỉnh sửa video chất lượng phù hợp NHÂN SỰ Đạo diễn - 1 Người Quay phim chính - 1 Người THIẾT BỊ Máy quay phim phụ (Canon) - 1 Lens - 1 Chân máy (Tripod) - 1 Loa phát nhạc - 1 LOCATION Vị trí quay phim tối đa (tại công ty) -2 Vị Trí THỰC HIỆN QUAY Số cảnh tối thiểu sẽ thực hiện cho 1 location - 2 Số góc quay tối thiểu đảm bảo cho 1 cảnh - 2 Số lần quay lại tối đa khi không đạt (/1 góc) - 3 Thời gian quay tối đa cho phép - 2 Tiếng HẬU KỲ Dựng phim cơ bản (đủ cảnh đã quay) Thời gian video để chuyển cảnh tối đa (đa số) - 7s Hiệu ứng màu Hiệu ứng Slowmotion Số lần chỉnh sửa theo ý khách hàng tối đa) - 2 THỜI GIAN TRẢ BÀI DƯỚI (NGÀY/BÀI) 0 - 3 Ngày Đặt lịch
 • Gói 3 2.500.000 VNĐ Đặt lịch
  Chi tiết gói dịch vụ
  ĐỘ DÀI TỔNG SẢN PHẨM
  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
  < 5 Phút Chuẩn bị mp3, âm thanh (làm Slowmotion) Tìm tài liệu tổng hợp video theo yêu cầu Cắt chỉnh sửa video chất lượng phù hợp NHÂN SỰ Đạo diễn - 1 Người Quay phim chính - 1 Người THIẾT BỊ Máy quay phim phụ (Canon) - 1 Lens - 2 Chân máy (Tripod) - 1 Loa phát nhạc - 1 Slider 1 rãnh - 1 Đèn kino 1 LOCATION Vị trí quay phim tối đa (tại công ty) - 3 Vị Trí THU ÂM THỰC HIỆN QUAY Số cảnh tối thiểu sẽ thực hiện cho 1 location - 2 Số góc quay tối thiểu đảm bảo cho 1 cảnh - 3 Số lần quay lại tối đa khi không đạt (1 góc) - 3 Thời gian quay tối đa cho phép - 3 Tiếng HẬU KỲ Dựng phim cơ bản (đủ cảnh đã quay) Thời gian video để chuyển cảnh tối đa (đa số) - 6s Hiệu ứng FX Hiệu Ứng Màu Hiệu Ứng Da Hiệu ứng Slowmotion Số lần chỉnh sửa theo ý khách hàng tối đa) - 2 THỜI GIAN TRẢ BÀI DƯỚI (NGÀY/BÀI) 0 - 2 Ngày Đặt lịch

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TẠI FLYPRO ENTERTAINMENT

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Xuân Thảo
Xuân Thảo
Quay Phim Doanh Nghiệp
093 847 6979
Thùy Dương
Thùy Dương
Tổ Chức Sự Kiện
093 847 6979
Kim Chi
Kim Chi
Đào Tạo Nghệ Thuật
093 847 6979
Thùy Duyên
Thùy Duyên
Tư Vấn Thu Âm
093 847 6979
Nguyễn Hảo
Nguyễn Hảo
Sản Xuất Âm Nhạc
093 847 6979