FLYPRO|EVENT TRAINING MULTIMEDIA

Bảng giá khóa học thanh nhạc

Bảng giá khóa học thanh nhạc tại FLYPRO • THANH NHẠC CƠ BẢN 1 Học Thử
  Chi tiết gói dịch vụ
  Học phí tháng = 990.000 VNĐ / Tháng Học phí khóa = 1.880.000 VNĐ / Khóa Tổng số tiết/Khóa = 16 Tiết Tổng Số Tiết/Tháng = 8 Tiết Thời Lượng Tiết Học Giờ/Tiết = 1 Giờ Bộ Môn = Thanh Nhạc Cơ Bản Thời Khóa Biểu = 2 - 3 Tiết/Tuần Học Thử
  THANH NHẠC CƠ BẢN 2 Học Thử
  Chi tiết gói dịch vụ
  Học phí tháng = 1.990.000 VNĐ / Tháng Học phí khóa = 3.980.000 VNĐ / Khóa Tổng số tiết/Khóa = 16 Tiết Tổng Số Tiết/Tháng = 8 Tiết Thời Lượng Tiết Học Giờ/Tiết = 1 Giờ Bộ Môn = Thanh Nhạc Cơ Bản Thời Khóa Biểu = 2 - 3 Tiết/Tuần Học thử
 • THANH NHẠC NÂNG CAO 1 Học thử
  Chi tiết gói dịch vụ
  Học phí tháng = 1.990.000 VNĐ / Tháng Học phí khóa = 3.980.000 VNĐ / Khóa Tổng số tiết/Khóa = 24 Tiết Tổng Số Tiết/Tháng = 12 Tiết Thời Lượng Tiết Học Giờ/Tiết = 1 Giờ Bộ Môn = Thanh Nhạc Nâng Cao Bộ Môn = Xướng Âm Ca Khúc Thu Âm Gói BD1 Thời Khóa Biểu = 5 Tiết/Tuần
 • THANH NHẠC NÂNG CAO 2 Học thử
  Chi tiết gói dịch vụ
  Học phí tháng = 2.990.000 VNĐ / Tháng Học phí khóa = 5.980.000 VNĐ / Khóa Tổng số tiết/Khóa = 24 Tiết Tổng Số Tiết/Tháng = 8 Tiết Thời Lượng Tiết Học Giờ/Tiết = 1 Giờ Bộ Môn = Thanh Nhạc Nâng Cao Bộ Môn = Xướng Âm Ca Khúc Thu Âm Gói BD1 Thời Khóa Biểu = 5 Tiết/Tuần Học thử
 • THANH NHẠC LUYỆN THI 1 Học thử
  Chi tiết gói dịch vụ
  Học phí tháng = 1.990.000 VNĐ / Tháng Học phí khóa = 3.980.000 VNĐ / Khóa Tổng số tiết/Khóa = 24 Tiết Tổng Số Tiết/Tháng = 12 Tiết Thời Lượng Tiết Học Giờ/Tiết = 1 Giờ Bộ Môn = Thanh Nhạc Luyện Thi Bộ Môn = Xướng Âm Luyện Thi Thời Khóa Biểu = 3 Tiết/Tuần Học thử
 • THANH NHẠC LUYỆN THI 2 Học thử
  Chi tiết gói dịch vụ
  Học phí tháng = 2.990.000 VNĐ / Tháng Học phí khóa = 5.980.000 VNĐ / Khóa Tổng số tiết/Khóa = 24 Tiết Tổng Số Tiết/Tháng = 12 Tiết Thời Lượng Tiết Học Giờ/Tiết = 1 Giờ Bộ Môn = Thanh Nhạc Luyện Thi Bộ Môn = Xướng Âm Luyện Thi Thời Khóa Biểu = 3 Tiết/Tuần Học thử
 • THANH NHẠC DỰ THI 1 Học thử
  Chi tiết gói dịch vụ
  Học phí tháng = 2.400.000 VNĐ / Tháng Học phí khóa = 4.800.000 VNĐ / Khóa Tổng số tiết/Tháng = 24 Tiết Số Tháng / Khóa 2 Tháng luyện 1 bài tủ - 1 tiết / tuần Xướng âm - 1 tiết/2 tuần Phong cách cá nhân làm chủ sân khấu biểu diễn 1 bài hát tủ - 1 tiết/ tháng Quan hệ công chúng - 1 tiết / tháng Kỹ thuật diễn xuất trước ống kính - 1 tiết /tháng Vũ đạo - 1 tiết/2 tuần Kỹ thuật phòng thu - 1 tiết/tháng Tổng số tiết = 24 Tiết Học thử
 • THANH NHẠC DỰ THI 2 Học thử
  Chi tiết gói dịch vụ
  Học phí tháng = 3.000.000 VNĐ / Tháng Học phí khóa = 6.000.000 VNĐ / Khóa Tổng số tiết/Tháng = 24 Tiết Số Tháng / Khóa 2 Tháng luyện 1 bài tủ - 1 tiết / tuần Xướng âm - 1 tiết/2 tuần Phong cách cá nhân làm chủ sân khấu biểu diễn 1 bài hát tủ - 1 tiết/ tháng Quan hệ công chúng - 1 tiết / tháng Kỹ thuật diễn xuất trước ống kính - 1 tiết /tháng Vũ đạo - 1 tiết/2 tuần Kỹ thuật phòng thu - 1 tiết/tháng Tổng số tiết = 24 Tiết Học thử

 • COMBO KỸ NIỆM 2.480.000 VNĐ Đặt lịch
  Chi tiết gói dịch vụ
  Thanh Nhạc Cơ Bản 1 Học Viên - 1.980.000 VNĐ Thu Âm Bán Chuyên 2 - 500.000 VNĐ Đặt lịch
 • COMBO LUNG LINH 4.980.000 VNĐ Đặt lịch
  Chi tiết gói dịch vụ
  Thanh Nhạc Cơ Bản 1 Học Viên - 1.980.000 VNĐ Thu Âm Bán Chuyên 1 - 1.000.000 VNĐ Clip Phòng Thu 2 - 1.500.000 VNĐ Đặt lịch

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TẠI FLYPRO ENTERTAINMENT

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Quốc Sơn
Quốc Sơn
Tổ Chức Sự Kiện
093 847 6979
Khiết Anh
Khiết Anh
Tổ Chức Sự Kiện
093 847 6979
Thu Thủy
Thu Thủy
Đào Tạo Nghệ Thuật
093 847 6979
Thùy Duyên
Thùy Duyên
Tư Vấn Thu Âm
093 847 6979
Nguyễn Hảo
Nguyễn Hảo
Sản Xuất Âm Nhạc
093 847 6979